За нас

Акционерно дружество ФИЛКАБ е учредено през 1999 г. със 100 % частен капитал. След своето създаване компанията се наложи като коректен, ангажиран и отговорен към клиентите си партньор, с подготвени и висококвалифицирани кадри, който осигурява цялостни решения и доставки на електротехнически продукти, специализиран сервиз и компетентна консултация.

Фирмата организира доставки на кабелни изделия, електроапарати и средства за автоматизация, електроапаратура средно напрежение, кабелна арматура и аксесоари, осветителни тела, електроинсталационни материали, фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Поддържат се изискваните от пазара складови наличности и асортименти. Производството на продукти от пазарната листа на фирмата непрекъснато се разширява, ръководено от високи изисквания за рентабилност и качество.

ФИЛКАБ АД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения за индустрията, строителството и по проекти за ВЕИ. Дружеството проектира и произвежда осветителни тела, ел. табла ниско напрежение, комплектни разпределителни уредби 24 kV, бетонови комплектни трансформаторни постове, инверторни станции за ФЕЦ, разпределителни шкафове.

Компанията работи на база сертифицирана интегрираната система за управление включваща управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Наши клиенти са дружествата в електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, в комуникационния сектор, фирми с електромонтажна, строителна и търговска дейност. Важни клиенти са чужди инвеститори и генерални изпълнители на структуроопределящи обекти, българските инвеститори от малкия и средния бизнес, стопански фирми и обществени сдружения. На нас се довериха за съвместна работа български и чуждестранни компании.

Изпълнителен Директор, Атанас Танчев
ФИЛКАБ АД, База Пловдив

нашата Мисия

Да изграждаме доверие сред клиенти, доставчици, инвеститори и финансови институции чрез предоставянето на цялостни решения в областта на енергията: доставки, сервиз и компетентна консултация.

нашите ценности

  • ИНОВАТИВНОСТ
  • КОМПЕТЕНТНОСТ
  • КОРЕКТНОСТ
  • ЕКИПНОСТ
  • ОТГОВОРНОСТ
  • ДОВЕРИЕ
  • ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

нашата визия

Да бъдем лидер на българският пазар и да станем разпознати като една от водещите компании в Източна Европа в доставката на електротехнически продукти, инженеринг и сервиз, чрез предлагането на цялостни решения и иновативни продукти.

За групата компании

Ние от групата компании на Филкаб развиваме през последните 18 години дейността си в три основни направления: търговия, производство и изпълнение на проекти. Предлагаме цялостни решения, компетентна консултация, качествено обслужване и специализиран сервиз. Инженеринговите ни услуги намират успешно приложение в сектори като енергетика, строителство, комуникации и съобщения.

В годините на своето израстване създадохме и съхранихме отлични бизнес отношения с много български и европейски фирми, което ни дава възможност да предлагаме продукти и услуги при най-добри условия.