Noark

Ex9R12 Термична защита 0,1-0,16A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070001 Номер Производител: 101359
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.1 - 0.16A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 0,16-0,25A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070002 Номер Производител: 101360
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.16 - 0.25A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 0,25-0,4A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070003 Номер Производител: 101361
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.25 - 0.4A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 0,4-0,63A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070004 Номер Производител: 101362
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.4 - 0.63A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 0,63-1A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070005 Номер Производител: 101363
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.63 - 1A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 1-1,6A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070006 Номер Производител: 101364
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 1 - 1.6A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 1,6-2,5A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070007 Номер Производител: 101365
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 1.6 - 2.5A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 2,5-4A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070008 Номер Производител: 101366
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 2.5 - 4A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 4-6A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070009 Номер Производител: 101367
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 4 - 6A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Noark

Ex9R12 Термична защита 5,5-8A /Ex9CS

Номер Филкаб: 401015070010 Номер Производител: 101368
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
18,97 лв.
22,76 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 5.5 - 8A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A