Schneider Electric

Термична защита 0,11-0,16A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030001 Номер Производител: LR2K0301
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
49,65 лв.
59,58 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.11 - 0.16A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 0,16-0,23A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030002 Номер Производител: LR2K0302
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
49,65 лв.
59,58 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.16 - 0.23A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 0,23-0,36A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030003 Номер Производител: LR2K0303
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
49,65 лв.
59,58 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.23 - 0.36A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 0,36-0,54A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030004 Номер Производител: LR2K0304
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
49,65 лв.
59,58 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.36 - 0.54A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 0,54-0,80A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030005 Номер Производител: LR2K0305
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
49,65 лв.
59,58 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.54 - 0.80A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 0,8-1,2A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030006 Номер Производител: LR2K0306
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
53,66 лв.
64,39 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 0.8 - 1.2A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 1,2-1,8A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030007 Номер Производител: LR2K0307
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
54,62 лв.
65,54 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 1.2 - 1.8A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 1,8-2,6A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030008 Номер Производител: LR2K0308
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
58,51 лв.
70,21 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 1.8 - 2.6A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 2,6-3,7A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030009 Номер Производител: LR2K0310
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
53,66 лв.
64,39 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 2.6 - 3.7A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A
Schneider Electric

Термична защита 3,7-5,5A /Tesys K

Номер Филкаб: 401015030010 Номер Производител: LR2K0312
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
54,62 лв.
65,54 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Термична защита Номинален ток I, А 3.7 - 5.5A Свързване Винтови клеми Тип монтаж към контактор Клас 10A