Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 1НО 12V AC / 6V DC

Номер Филкаб: 400535020001 Номер Производител: A9C30011
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
51,89 лв.
62,27 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 12V Контакти 1НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 1НО 24V AC / 12V DC

Номер Филкаб: 400535020002 Номер Производител: A9C30111
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
49,25 лв.
59,10 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 24V Контакти 1НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 1НО 48V AC / 24V DC

Номер Филкаб: 400535020003 Номер Производител: A9C30211
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
51,59 лв.
61,91 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 48V Контакти 1НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 1НО 130V AC / 48V DC

Номер Филкаб: 400535020004 Номер Производител: A9C30311
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
63,78 лв.
76,54 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 130V Контакти 1НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 1НО 230V AC / 110V DC

Номер Филкаб: 400535020005 Номер Производител: A9C30811
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
34,17 лв.
41,00 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 230V Контакти 1НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 32A 1НО 230V AC / 110V DC

Номер Филкаб: 400535020006 Номер Производител: A9C30831
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
55,26 лв.
66,31 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 32 Управляващо напрежение, V 230V Контакти 1НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 2НО 12V AC / 6V DC

Номер Филкаб: 400535020007 Номер Производител: A9C30012
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
74,01 лв.
88,81 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 12V Контакти 2НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 2НО 24V AC / 12V DC

Номер Филкаб: 400535020008 Номер Производител: A9C30112
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
67,91 лв.
81,49 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 24V Контакти 2НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 2НО 48V AC / 24V DC

Номер Филкаб: 400535020009 Номер Производител: A9C30212
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
82,33 лв.
98,80 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 48V Контакти 2НО
Schneider Electric

Импулсно реле iTL 16A 2НО 130V AC / 48V DC

Номер Филкаб: 400535020010 Номер Производител: A9C30312
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., без ДДС
КAТАЛОЖНА ЦЕНА лв./бр., с ДДС
87,01 лв.
104,41 лв.
Вашата цена може да е различна. Свържете се с нас.
Тип Импулсно реле Номинален ток I, А 16 Управляващо напрежение, V 130V Контакти 2НО