ЖМ кл.5 1x16 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005039500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 16 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 1.21 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x25 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005040500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 25 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.78 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x35 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005041500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 35 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.554 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x50 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005042500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 50 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.386 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x70 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005043500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 70 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.2723 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x95 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005044500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 95 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.206 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x120 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005045500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 120 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.161 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x150 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005046500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 150 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.129 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x185 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005047500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 185 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.106 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.5 1x240 mm2,кг

Номер Филкаб: 109005048500
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 240 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.0801 Материал на жилото Cu