ЖМ кл.2 1x16 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002039200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 16 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 1.15 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.2 1x25 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002040200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 25 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.727 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.2 1x35 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002041200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 35 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.524 Материал на жилото Cu

М-50 (19х1,8), кг

Номер Филкаб: 109002042200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 50 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.387 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.2 1x70 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002043200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 70 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.268 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.2 1x95 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002044200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 95 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.193 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.2 1x120 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002045200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 120 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.153 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.2 1x150 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002046200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 150 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.124 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.2 1x185 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002047200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 185 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.0991 Материал на жилото Cu

ЖМ кл.2 1x240 mm2,кг

Номер Филкаб: 109002048200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Сечение, mm2 240 Ел. съпротивление при 20°C, Ом/km 0.0754 Материал на жилото Cu