RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 1x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615101200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 1 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 2x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615102200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 2 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 3x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615103200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 3 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 4x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615104200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 4 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 6x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615106200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 6 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 8x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615108200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 8 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 10x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615110200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 10 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 12x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615112200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 12 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 16x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615116200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 16 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE

RE-2X(ST)2YSWAY-fl 300V 24x2x0,50 mm2

Номер Филкаб: 105615124200
КAТАЛОЖНА ЦЕНА
За цена се
свържете с нас
Брой на двойките жила 24 Сечение на жилата, mm2 0.5 Номинално напрежение Uo/U, V 300/300V Екран на дв./ Общ екран не/Al Материал на жилото Cu Материал на изолацията XL PE